Het Vergroten van Cyberweerbaarheid door Interne en Externe Gegevenssoevereiniteit

29th November 2022, 14:30 – 16:00 CET

In groeiende mate worden organisaties steeds afhankelijker van de “grote 3” cloud providers. Cloud executives vragen zich af welke cyberrisico’s dit met zich mee brengt. Gaia-X is een Europees antwoord om de uitdagingen op het gebied van gegevenseigendom door gegevensbescherming en cyberbeveiliging samen te brengen. Daarnaast worden er andere samenwerkingen geïnitieerd, zo werken stakeholders samen om cyberaanvallen te simuleren om zo meer soevereiniteit te krijgen binnen de samenwerking.

In deze episode gaan we dieper in op het belang van Gaia-X om gevenbescherming en cyberbeveiliging samen te brengen.

Hosted by:

Henk-Jan Vink
Managing Director at TNO Information and Communication Technologies, Board Member at Gaia-X AISBL

Peter Verkoulen
Program Manager Gaia-X NL at TNO

Register for Free

Not a member of Aurora Live? Sign up anyway!

*Management Events’ Privacy Policy applies
Gaia-X Chat | Duo Discussion
Europese Samenwerking: Het Stimuleren van Innovatie voor Soevereine Data met een Beveiligd Platform
Henk-Jan Vink, Managing Director at TNO Information and Communication Technologies, Board Member at Gaia-X AISBL
Peter Verkoulen, Program Manager Gaia-X NL at TNO


De volgende generatie Europese data-infrastructuur: Gaia-X is een consortium van het bedrijfsleven en de wetenschap met sterke banden met Europese en nationale overheden. Via een wettelijk framework dat transparantie van cloudserviceproviders garandeerd, heeft Gaia-X als doel gegevens te beschermen, het delen van gegevens tussen bedrijven binnen verschillende sectoren te vergemakkelijken en vendor-lock-ins te voorkomen. Welke gevolgen heeft dit voor het Europese business landschap?

In deze duodiscussie zullen Henk-Jan Vink en Peter Verkoulen, beiden betrokken bij de ontwikkeling van Gaia-X, vertellen hoe Gaia-X het business landschap zal beïnvloeden en welke gevolgen dit heeft voor het delen van gegevens en cyberbeveiliging.

  • Hoe Gaia-X-criteria voorkomt dat strategische Europese data onderworpen wordt aan de wetten van landen buiten Europa?
  • Welke invloed heeft de transparantie van Gaia-X op het gebruik van persoonsgegevens en hoe wordt dit beveiligd?
  • Welke waarde en uitdagingen heeft het Gaia-X gebaseerde cloudplatform op datasoevereiniteit?
Gaia-X Chat | Duo Discussion

NEWSLETTER

Don’t miss valuable business insights!

Subscribe to our Newsletter to receive the latest news and reports

Copyrighted 2021 Management Events