Datafallstudier: Bygga Ny Förståelse av Ägandeskap, Förvaltning och Prediktion

21st February 2023, 11:00 – 12:30 CEST

Företag älskar data. Det är lätt att samla in och har nästan obegränsat med applikationsområden vilket har lett till att det idag är en av de ledande drivkrafterna för vinst för organisationer runt om i världen. För att kunna realisera detta värde, kräver det en tydlig data managementstrategi samt klar ägarstruktur som säkerställer optimal användning och säkerhet av data.

Under dessa 90 minuter så får ni möjligheten att lyssna på användningsfall kring data ägandeskap, data management och prediktiv analys. Ta denna möjlighet att få nya insikter och idéer som kan hjälpa stärka data strategin i er organisation.

Hosted by:

Datafallstudier: Bygga Ny Förståelse av Ägandeskap, Förvaltning och Prediktion
Valentina Niklasson
Data Governance Lead and Business Information Architect, Volvo Penta
Datafallstudier
Vanessa Eriksson
SVP, Chief Digital Officer, Zenseact
data
Ola Ottosson
Head of AI & Data Science, ICA Gruppen

Register for Free

Not a member of Aurora Live? Sign up anyway!

*Management Events’ Privacy Policy applies
ANSVARSRAMVERK FALLSTUDIE
Det Styrande Organet – Etablera en Dataägandestruktur som Stärker Kontroll
Valentina Niklasson, Data Governance Lead and Business Information Architect, Volvo Penta

I och med att data har blivit en ledande drivkraft för företag så har också vikten av tydligt ägandeskap och ansvar av data ökat. Utmaningen som står är att veta hur man på ett optimalt sätt bygger en ägandestruktur som säkerställer kontroll genom säkerhet, kvalitet och enkel åtkomst.

I denna fallstudie så kommer Valentina Niklasson från Volvo Penta att guida er genom hur och varför de närmade sig data ägandeskap som de gjorde.

  • Definiera behovet av en tydlig ägandestruktur
  • Fördelar och utmaningar med ägandestrukturen
  • Säkerställa efterlevnad av ramverket
ANSVARSRAMVERK FALLSTUDIE
PRESENTATION
Optimering av Data Management Strategier för att Bättre Stötta Organisationens Verksamhet
Vanessa Eriksson, SVP, Chief Digital Officer, Zenseact

I en värld där data har blivit den viktigaste tillgången för de flesta stora organisationer har hanterandet av data också skapat nya utmaningar. Beslutstagare måste nu säkerställa att data inte bara är skyddad men också tillgänglig för att användas i dagliga operationer.

I denna presentation kommer Vanessa Eriksson att dela sina insikter i hur Zenseact hanterar sin data managementstrategi.

  • Tillvägagångssätt för datainsamling
  • Verktyg och program som stöttar analys
  • Optimering av data förvaring
  • Skyddandet av data
PRESENTATION
PREDIKTERINGSFALLSTUDIE
Ett Steg Före – Använda Analys av Data för att Förutspå Affärsbehov
Ola Ottosson, Head of AI & Data Science, ICA Gruppen

De som förstår kommande kundbehov och produktionsbehov sitter genast i en fördelaktig position över dom som inte gör det. Att förutspå trender genom att analysera data har blivit allt mer förekommande i diverse industrier, men för många finns det fortfarande ett stort frågetecken när det kommer till vart och varför man ska använda sig av sådan analys.

  • Sätta tydliga mål med prediktiv analys
  • Skapa en strategi som fungerar
  • Vad man bör och inte bör göra – lärdomar från implementering
PREDIKTERINGSFALLSTUDIE

NEWSLETTER

Don’t miss valuable business insights!

Subscribe to our Newsletter to receive the latest news and reports

Copyrighted 2021 Management Events