Smart Manufacturing

09. helmikuuta 2022, 15:00 – 20:00 EET

Konevalmistajilla on käynnissä mittava murros digitalisaation, vihreän siirtymän ja ihmiskeskeisten työarvojen ottaessa yhä enemmän tilaa bisneksen strategisessa suunnittelussa. Menestyäkseen yritysten on muutettava perinteistä ajattelutapaaa ja tarkasteltavaa maailmaa asiakkaiden silmien kautta.

Palveluiden digitalisointi ja tuotelähtoisen toiminnan palvelullistaminen kilpailukyvyn parantamiseksi on kuitenkin haastavaa ja monet teollisuusyritykset kamppailevat yhä peruskysymysten äärellä, kuten miksi ja mitä pitäisi tehdä, ja miten.

Teknologian kehittyminen mahdollistaa siirtymisen kohti autonomista tehdasta, jossa prosessit toimivat itsenäisemmin ilman ihmisten aktiivista operointia ja kompetenssit voidaan hyödyntää laajemmin yrityksen sisällä.

Industrial IIoT:n lisääntyvissä mahdollisuuksissa kysymys ei ole niinkään vuorovaikutuksessa olevista laitteista vaan valtavista tietomääristä ja siitä, kuinka käsittelemme ja tulkitsemme niitä.

Nämä muuttuvat prosessit ja uudet digitaaliset työkalut ovat olennainen osa modernia konealaa, mutta kaikki mukana olevat eivät välttämättä näe tai ymmärrä miksi muutos tapahtuu ja mitä hyötyä siitä on. Johtajien täytyy myös oppia johtamaan tiimejä ja kouluttamaan työntekijöitä uusilla tavoilla.

Tilaisuudessa esiintyvät:

Mikko Nyman
CEO, Fastems

Lasse Eriksson
Vice President, Technology, Kalmar

Mikko Aro
Head of Product, Kone

Rekisteröidy ilmaiseksi

*Management Events’ Privacy Policy applies

Suora lähetys alkaa:

00
päivää
00
tuntia
00
minuuttia
00
sekunttia
This episode has ended, sign up for the next one today!
KEYNOTE / CASE STUDY
Kohti autonomista tehdasta: Optimoitua tehokkuutta datan ja tekoälyn avulla
Lasse Eriksson,Vice President, Technology, Kalmar
Laura Hokkanen, Service Business Design Manager, Kalmar


Datan hyödyntäminen, tekoälypohjaisten sovellusten yleistyminen ja tehtaanlaajuiset optimointiratkaisut mahdollistavat siirtymisen teollisuudessa autonomisempien tehtaiden suuntaan. Näin tuotannon volyymi, tuotteen laatu ja kokonaiskustannukset voidaan optimoida, jolloin koko tehtaan kannattavuus ja tehokkuus paranevat sekä ympäristövaikutukset pienenevät.
KEYNOTE / CASE STUDY
INTERVIEW
Data palveluksessasi: Miten IIoT datasta luodaan konkreettista asiakasarvoa?
Miika Soininen, Director, IT & Digital Services, Ponsse

Kyky kerätä ja käyttää merkityksellisesti erilaisia IIoT-tietovirtoja on olennaista kilpaillessa nykypäivän digitaalisella areenalla, mutta usein yrityksillä on vaikeuksia käyttää keräämiään tietoja tehokkaasti. Miten IIoT dataa voidaan hyödyntää tuottamaan asiakasarvoa? Miten sen avulla integroidutaan helpommin asiakasjärjestelmiin ja parannetaan asiakkaan suorituskykyä?
INTERVIEW
CASE STUDY / INTERVIEW
Modernin laitevalmistajan työkalupakki: Digitaalinen muutosjohtaminen
Mikko Aro, Director, Head of Product, KONE 24/7 Connected Services, Kone

Modernit älysovellukset muuttavat konealan työtä miellyttävämpään, tuottavampaan ja turvallisempaan suuntaan, mutta niiden implementaatio vaatii yritykseltä resursseja ja aikaa. Miten digitaalista muutosta johdetaan niin ihmisten kuin organisaation tasolla uudistusten tehokkaan käyttöönoton mahdolllistamiseksi?

KONE 24/7 Connected Services on Koneen kruuninjalokivipalvelu, joka on onnistuneesti kaupallistettu lisäarvopalveluna asiakkaille. Transformaatio matka perinteisestä konevalmistajayrityksestä digitaalisten palvelujen tarjoajaksi on ollut mittava. Mitä tälläinen muutos vaatii niin tuotteen kehittämisessä, ajattelumallin muutoksessa, johtamiskulttuurissa kuin asiakaslupauksissa? Muunmuassa näitä kysymyksiä tulee avaamaan meille Koneen 24/7 Connected Services palvelun Head of Product Mikko Aro.
CASE STUDY / INTERVIEW
PEER-TO-PEER DISCUSSION
PEER-TO-PEER DISCUSSION
DINNER & SAUNA
DINNER & SAUNA

NEWSLETTER

Don’t miss valuable business insights!

Subscribe to our Newsletter to receive the latest news and reports

Copyrighted 2021 Management Events