Multi-Cloud Expansion och Exit Strategier med det nya Trans-Atlantic Data Privacy Framework

14th March 2023, 08:30 – 10:00 CEST

I samband med att världen har blivit mer digital, har skiftet till molnet varit ett uppenbart val för organisationer runt om i världen då det tillåter aldrig tidigare sedd flexibilitet och anpassning. Dock finner många det svårt att balansera expansion och compliance i molnet efter Schrems II beslutet som faställde att ramverket för dataöverföring mellan EU och USA inte längre är giltigt.

Ta del av dessa 90 minuter där vi kommer att få mer insikter kring de varande EU-USA datadelningsregleringarna. Förstärk din kunskap kring multi-cloud expansion och lär dig mer om hur ni kan optimera exit strategier för att hjälpa er navigera cloud landskapet.

Hosted by:

Multi-cloud & Exit strategies
Karl-Fredrik Björklund
Advokat & Partner, Vice Ordförande Forum för Dataskydd, Hellström Advokatbyrå KB
Multi-cloud & Exit-strategier
Sandra Visocka
Certified FinOps Practitioner and Cloud Architect, Schibsted
Figuring Out Multi-Cloud Expansion and Cloud Exit as we move towards a Trans-Atlantic Data Privacy Framework
Jonas Ytterström
Enhetschef Utveckling IT, Swedavia

Register for Free

Not a member of Aurora Live? Sign up anyway!

*Management Events’ Privacy Policy applies
COMPLIANCE UPPDATERING
Relationer över Atlanten – Statusuppdatering Kring ’Transatlantiskt Ramverk för Skydd av Personuppgifter’ och GDPR Kopplat till Cloud
Karl-Fredrik Björklund, Advokat & Partner, Vice Ordförande Forum för Dataskydd, Hellström Advokatbyrå KB

När det tidigare överenskomna ramverket för dataöverföring mellan EU och USA invaliderades som resultat av Schrems II domen, så innebar det förvaring av privatpersoners data på amerikanska molnleverantörers servrar, inte längre är GDPR compliant. Sen dess så har Europeiska komissionen offentligt meddelat att de tillsammans med USA, jobbar för att skapa ett nytt datadelningsramverk, men för tillfället finns inget konkret.

Under denna session så kommer vår talare Karl-Fredrik att dela sina insikter kring det senaste gällande datadelningsregleringarna mellan EU och USA.
COMPLIANCE UPPDATERING
MULTI-CLOUD CASE
Utforska Fördelarna med Expansion Över Flertal Molnplattformar
Sandra Visocka, Certified FinOps Practitioner and Cloud Architect, Schibsted

Oavsett om det är på grund utav svårigheter att se tydliga fördelar som multi-cloud erbjuder, eller bristande förståelse för när man ska skala upp, varierar åsikterna kring multi-cloud. Samtidigt svär de flesta molnexperter att det är det mest optimala sättet att närma sig molnplattformar, men varför?

Under denna sessionen så kommer Sandra Visocka att dela sina insikter kring skalning av multi-cloud platformar.

  • Varför vill vi använda multi-cloud platformar?
  • Vad är fallgroparna vi bör undvika?
  • Hur vet vi att det är dags att skala över flera platformar?
MULTI-CLOUD CASE
PRESENTATION
Vägen mot en Strategi som Säkerställer Optimala Cloud Exit Möjligheter
Jonas Ytterström, Enhetschef Utveckling IT, Swedavia

Cloud exit strategier må inte vara obligatoriska för organisationer i alla industrier, men de har fortfarande en viktig roll i att motverka inlåsning och fungerar i vissa fall även som en basstrategi för skifte mellan leverantörer. Men, många finner fortfarande svårigheter att se användbarheten av exit strategier.

Under denna session kommer vår talare, Jonas Ytterström att dela sina insikter kring vikten av exit strategier.

  • Varför är det viktigt att ha en exit strategi?
  • Vad är utmaningar som upstår när man utvecklar en plan?
  • Hur sätter man upp en strategi?
PRESENTATION

NEWSLETTER

Don’t miss valuable business insights!

Subscribe to our Newsletter to receive the latest news and reports

Copyrighted 2021 Management Events